سلام
در این کلیپ یک گله از ماهی دیسکس وایت آلینو رو مشاهده می کنید