برای لذت بردن از زیبایی چمن ، نیازی نیست که حتما باغچه یا باغ بزرگی داشته باشید .

چمن را به راحتی داخل گلدان هم میتوان کشت کرد . حتی در فضای داخل آپارتمان .


مواد لازم :
گلدان یا هر ظرف با شکل دلخواه
خاک
بذر چمن
من از مخلوط ورمی کمپوست و پرلیت و خاک برگ و خاک باغچه استفاده کردم. شما اگر دسترسی به همه ی موارد ندارید از ورمی کمپوست و خاک باغچه استفاده کنید . ورمی کمپوست تقریبا در همه ی گل فروشی ها پیدا میشود. سعی کنید مخلوط خاک ، نرم باشد تا جوانه ها به راحتی از خاک بیرون بیایند (چسبنده و فشرده نباشد) .بذر چمن من متاسفانه نوع بذر چمن خودم را نمیدانم ، چون فله ای گرفتم .برای اینکه متوجه سایز بذر ها بشوید ، آنها را روی حوله کاغذی ریختم و عکس گرفتم .
بذر ها را مقداری خیس کنید و روی خاک بریزید .لایه ی نازکی خاک روی بذرها بریزید و آبیاری کنید . اگر با اسپری آبیاری کنید بهتر است . چون بذرها با فشار آب به عمق خاک نمیروند .تا زمانی که جوانه ها را ندیده اید خاک باید رطوبت زیادی داشته باشد .این جوانه ها بعد از چندروز بیرون آمدند :
چهار روز بعد :


ده روز بعد :

این هم یک چمن چند ماهه است .
هر چند وقت یکبار ، با قیچی ، به اندازه ی دلخواه کوتاهشان کنید .