سلام
در این کلیپ تغزیه نوزادان دیکس از بدن مادر رو از نمای نزدیک خواهید دید.