نام عمومی:ماهی امپراطور،امپراطور قطب(Empire Gudgeon)

نام علمی: Hypseleotris compressa (Krefft; 1864)
مترادف: Eleotris compressus
نام عمومی:ماهی امپراطور،امپراطور قطب(Empire Gudgeon)
خانواده: لب شور
زیستگاه: استرالیا و گینه و نو
سایز نهایی:12 سانتیمتر
زیستگاه طبیعی: ماهیان جوانتر و کم سن و سال تر تجیح می دهند در مصبها و ابهای ساحلی (دارای شوری بیشتر) زندگی کنند این در حالی هست که ماهیان بالغ و مسنتر بیشتر ابهای شیرین را برای زنگی می پسندند.
رفتار اجاتماعی(خلق و خو):تهاجمی ;ماهی های کوچکتر که در دهانشان جا شود را به راحتی می خورند.بهتر است در کنار سایر گونه های لب شور در تانک اجتماعی نگهداری شوند.
رژیم غذایی:همه چیز خوار،در طبیعت این گونه بیشتر از سخت پوستان کوچک و حشرات تغذیه می کنند در حالی که در تانک هم سخت گیر نبوده به راحتی غذاهای خشک و منجمد را می پذیرند.
تکثیر در اسارت:بسیار دشوار
تانک مناسب:حداقل 70 لیتر
جمعیت:یک جفت برای 150 لیتر
دکوراسیون:در کف تانک استفاده از شن و ماسه و یا شن ریزدانه و همچنین ایجاد مخفی گاه هایی از سنگ و ریشه و شاخه های گیاهان برای این گونه ایده ال می باشد.در تانکی که نگهداری می شوند استفاده از گیاهان در تانک را می پسندد اما استفاد از گیاهان در ابهای لب شور یک مقدار دشوار است.
دمای مناسب: 20 تا 30 درجه سانتیگراد را به راحتی تحمل می کنند
PH:5-8
سختی: 15-30 NK °
طول عمر: 5-8 سال

توضیحات:
برای تشخیص نر و ماده بودن ماهی در زمان تخم ریزی نرها در زمان تخم ریزی بسیار پر رنگ شده رنگ بدن انها در بیشتر نقاط سرخ می شود.در زمانی غیر از تخم ریزی هم بدن ماهی نر رنگارنگ تر از بدن ماهی ماده می باشد.
در زمان جفت گیری ماهی نر برای جلب ماده بدن خود را با رنگهای متفاوت زیبایی می آراید.نرها تا زمان پایان یافتن فصل تخم ریزی نسبت به سایر نرها پرخاشگر بوده بهتر است از یکدیگر جدا نگهداری شوند.در زمان تخم ریزی ماهی نر و ماده مکانی را به عنوان مکان تخمریزی انتخاب می کنند که این مکانها اغلب بر روی تخته سنگها ، سطح چوبها و ریشه گیاهان انجام میشود و در هر نوبت از تخم ریزی می توانند تا 3000 تخم گذاشته شود.این نوع ماهی ریزترن سایز تخم در بین سایر ماهیان را دارا می باشد(قطر هر تخم این ماهی 0.32 میلیمتر).نرها اغلب از تخم ها نگهداری کرده و از نزدیک شدن سایر ماهیان به تخمها جلوگیری می کند.دمای مناسب برای تخمها و لاروها 25 درجه سانتیگراد می باشد.
نگهداری از لاروها در اسارت کار بسیار دشواری می باشد و اغلب این امر نا ممکن می شد . در تولید مثل طبیعی این ماهی به دلیل وجود جریان دریا لاروها به کناره مصبها هدایت شده از مواد ریز موجود در ان مناطق تغذیه می کنند. در صورتی که فراهم کردن چنین شرایطی در تان و تغذیه نوزادان کاری بسیار دشوار می باشد.

ماهی نر:
ماهی ماده:
منبع:Tropical fish - Brackish fishes
ترجمه:saeed