سلام


در این کلیپ شما تزئئین تانک گیاهی رو از ابتدا مشاهده می فرمایید.
کلیپی است با جزئیات مناسب که تزئییناز ابتدا رو نشون میده