سلام
در این کلیپ زیبا و گویا شما چینش و انتخاب و بارگیری دیسکس ها رو از
سالن تکثیر تا باکس کردن می بینید.