سلام
در این کلیپ هم نحوه شکار کردن و محل زندگی اصلی دیسکس نشون داده میشه.