سلام
در این کلیپ نحوه شکار،بارگیری و فروش دیسکس های اصیل آمازون به نمایش در آمده است