سلام

در این کلیپ شما مخازن نوزادان دیسکس رو مشاهده می کنید که البته به نظر میاد تعداشون در واحد خیلی زیاده