سلام
در این کلیپ نحوه جفت یابی ماهی دیسکس رو مشاهده می نمایید.