سلام

در این کلیپ به تعداد بچه ماهی هایی که در هر مخزن قرارداده شده دقت نمایید.