به گزارش زیست آنلاین از باشگاه خبرنگاران این سگ جوجه‌ها را با سبد به جای امنی از مزرعه می‌برد و اجازه می‌دهد آن‌ها با خیال راحت در اطرافش بازی کنند و مانند یک مادر از آن‌ها مراقبت می‌کند. صاحب این سگ می‌گوید او دوست دارد از حیوانات جدید مزرعه مراقبت کند.