عصرایران: تصاویر زیر را عکاس طبیعت " مارک مول" از رودخانه ای در پارک ملی کشور آفریقایی زامبیا و از روی هلی کوپتر گرفته است. 100 کروکودیل عصبی به یک گله اسب آبی که به حریم آنها نزدیک شده اند، حمله می کنند و در نهایت با مرگ یک اسب آبی بقیه اسب های آبی منطقه را ترک می کنند.منبع : برترینها