یک شکارچی متخلف هنگام سربریدن قوچ وحشی در ارتفاعات ˈدره آهوˈ شهرستان ایرانشهر با حرکت ناگهانی شکار از ارتفاع به دره سقوط کرد و جان باخت.

رییس اداره حفاظت محیط زیست ایرانشهر روز شنبه در این خصوص به ایرنا گفت: این شکارچی متخلف دیروز در ˈمنطقه شکار ممنوع دره آهوˈ شهر بزمان پس از شکار یک راس قوچ وحشی برای ذبح آن به ارتفاعات صعود کرده و هنگامی که قصد سربریدن شکار خود را داشت با حرکت ناگهانی قوچ و لغزش از روی سنگ به دره سقوط کرد.

ˈمحمدانور هاشمزهیˈ افزود: پیکر بی جان این شکارچی، توسط محیطبانان و مردم محلی پس از ساعتها تلاش از دره سختگذر به بالا کشیده و سپس به شهر بزمان انتقال داده شد.

وی اظهار داشت: ˈدره آهوˈ از مناطق حفاظت شده محسوب می شود که به سبب شرایط مساعد آب و هوایی مکان زیست انواع پرندگان و حیوانات وحشی مانند قوچ، روباه، گرگ و خرس سیاه است.

شهر بزمان مرکز بخش بزمان و در 100 کیلومتری ایرانشهر واقع است.

ایرانشهر در فاصله 345 کیلومتری جنوب زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.


منبع:زیست نیوز