در پارک حیوانات شمالی جهان در نروژ، حیوانات به علت زیاد دیدن انسان‌ها اجتماعی شده‌اند و با آن‌ها ارتباط دوستانه‌ای برقرار می‌کنند.
به گزارش گروه چندرسانه‌ای باشگاه خبرنگاران، روباه در این پارک به طور ناگهانی روی سر توریست پریده است، همچنین گرگ‌ها با این که جزء حیوانات وحشی هستند معمولا از انسان‌ها می‌ترسند و از آن‌ها دوری می‌کنند ولی در این پارک آن‌ها کاملا به انسان‌ها نزدیک می‌شوند و آن‌ها را نوازش می‌کنند.