عاملین کشتار ۳ قوچ وحشی در ارتفاعات بازرگان کرمان دستگیر شدند

۲۸ فروردین ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: روز شنبه ۱۳۹۳/۱/۲۳ نیروهای یگان محیط زیست کرمان حین گشت و کنترل در ارتفاعات منطقه آزاد دشت بازرگان حوالی بعد از ظهر متوجه صدای شلیک چند گلوله شده و به جستجوی منطقه پرداختند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان در این باره گفت: محیط بانان پس از دوربین کشی ۴ فرد که یکی از آنان مسلح بود را در مناطق صعب العبور مشاهده نمودند که مشغول جابجایی لاشه شکار بودند.

بیک زاده افزود: متخلفین تا تاریک شدن کامل هوا صبر کرده و سپس به قصد ترک منطقه حرکت نمودند و محیط بانان نیز در مسیر بازگشت شکارچیان به کمین نشستند.

پس از مدتی انتظار با نزدیک شدن متخلفین به محل کمین، نیروهای محیط زیست برای دستگیری شکارچیان غیرمجاز اقدام نمودند.
………………
……
تصویر متهم دستگیر شده به همراه لاشه ۳ قوچ وحشی و ادوات شکار کشف شده

بیک زاده گفت: متخلفین پس از برخورد با کمین محیط بانان لاشه های شکار را رها کرده و در تاریکی شب اقدام به فرار نمودند. در جریان تعقیب و گریز و کشمکش تن به تن شکارچیان و محیط بانان ۳ نفر از متخلفین با استفاده از تاریکی شب موفق به فرار شدند اما محیط بانان متخلف اصلی که مسلح بود را تعقیب و دستگیر نمودند.
از متخلفین لاشه ۳ راس قوچ وحشی و یک قبضه اسلحه گلوله زنی متعلق به غیر به همراه ۳ عدد فشنگ گلوله زنی کشف و ضبط و متهم تحویل مقامات قضایی گردید.


رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان گفت: متهم دستگیر شده در جریان بازجویی ها هویت هر سه متخلف فراری را که از شکارچیان سابقه دار منطقه هستند را فاش نموده و با دستور قاضی پرونده هر سه نفر جهت رسیدگی به جرم به دادگاه احضار شدند.