تاپ ناپ: این کاکتوس های غول پیکر در آریزونا و کالیفرنیا و شمال مکزیک یافت می شود که قطعا کنار پنجره یا بالای کامپیوتر جا نمی شود.این کاکتوس های چند تنی و 15 متری در زبان اسپانیایی ساگوارو (Saguaro) نامیده میشوند. سن آنها نیز میتواند تا 150 سال برسد.