نام علمی : Chalceus macrolepidotus
نام عمومی : دم صورتی
گروه: Characins
زیستگاه: امریکا جنوبی؛ کلمبیا، ونزوئلا، گویان، سورینام، گویان فرانسه و پرو
سایز :25 سانتی متر
مناطق زندگی : سطح رودخانه ها همراه با اکسیژن زیاد
رفتار اجتماعی: کاملا تهاجمی،به صورت گروهی زندگی میکند و طبیعتا به ماهیان ریز تر از خود رحم نمیکند- میتوان آن را با سیچلاید های بزرگتر و قویتر از این ماهی نگه داری کرد همراه کت فیش های بزرگ
رژیم غذایی: گوشتخوار،کرمهای خاکی، توبیفکس و صدف
تانک : حداقل 240 لیتر
جمعیت: 6-8 ماهی برای 600 لیتر
دکوراسیون : گیاهی به همراه بستر شن
دما : 23 تا 28
ph : 6 تا 7.5
زندگی : 10 تا 15 سال
منبع : Tropical fish - Chalceus macrolepidotus - Pink-tailed Chalceus
مترجم : ali.aghaei