خبرآنلاین: آیا حاضرید بدن خود را غرق در شهد کرده و 45 دقیقه ایستاده تا 460 هزار زنبور روی بدن تان بنشیند؟

شی پینگ 34 ساله اهل چین در یک رکورد زنی بی سابقه 45 کیلوگرم به وزن خود اضافه کرد! آنهم با جمع کردن 460 هزار زنبور روی بدن خود.

وی انی کار را به مدت 40 دقیقه انجام داد و بسیاری از زنبورها دور وی جمع شدند.