عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان گفت: مدیران کشوری از جنگل‎های بلوط غرب غفلت کرده و توجه بیشتر به جنگل‎های شمالی کشور است.ناصر طهماسبی‎پور در گفت‎و‎گو‌ با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه لرستان، بیان کرد: چالش‎های مختلف در عرصه‎های منابع طبیعی استان زمینه‎ای را فراهم کرده‎اند تا نعمت‎های موجود به نقمت تبدیل شده و روز به روز بر وضعیت بحران منابع زیست محیطی افزوده شود.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه لرستان در غرب ایران و در زاگرس مرکزی قرار دارد یکی از قطب‎های اصلی منابع طبیعی ایران است. منابع حیاتی استان به‎دلیل ویژگی‎های خاص فیزیوگرافی و توپوگرافی و شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر آن با بحران‎های متفاوتی مواجه شده است.دکتر طهماسبی‎پور ادامه داد: از جمله چالش‎های پیش روی منابع طبیعی، تخریب منابع گیاهی(جنگل و مرتع) است که به علت بهره‎برداری بی‎رویه و غیراصولی و به عبارتی دیگر تخریب منابع طبیعی گیاهی، تبدیل مراتع به مزارع و تغییر کاربری انواع منابع محیطی و انقراض گونه‎های نادر و خوش‎خوراک به وجود می‎آید.عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان تصریح کرد: گسترش مراتع درجه 3(وضعیت نامناسب و تولید حداقل) به جای مراتع درجه 1 و 2، عدم تعادل بین دام، مرتع و تخریب بیش از حد مراتع میان‎بند و حریم، گسترش مناطق بیابانی یا به عبارتی تبدیل مراتع به بیابان مراتع و تخریب بیش از حد مراتع میان‎بند و حریم، گسترش مناطق بیابانی یا به عبارتی تبدیل مراتع به بیابان در اثر بهره‎برداری‎های غیراصولی و خشکسالی‎های مکرر، آتش‎سوزی‎های عمدی و غیرعمدی از دیگر چالش‎های منابع طبیعی است. این محقق آبخیزداری گفت: متأسفانه مدیران کشوری از جنگل‎های بلوط غرب غفلت کرده و توجه بیشتر به جنگل‎های شمالی کشور داشته که این امر مزید بر سایر عوامل شده است.طهماسبی‎پور افزود: منابع گیاهی(جنگل و مرتع) در اثر تبدیل و بهره‎برداری غیراصولی از معادن موجود در عرصه‎های طبیعی تخریب می‎شوند، به‎طوری که متوسط تخریب سالانه جنگل‎های استان بیش از 300 هکتار است.

منبع: زیست نیوز