عصرایران - در نخستین روزهای سال جدید ، چند شکارچی در منطقه قنات سیر بردسیر کرمان، اقدام به شکار شبانه 5 رأس آهو کردند. در این دشت، یک گله کوچک ، شامل 10 آهو زندگی می کردند که با جنایت شکارچیان، نیمی از آهوان منطقه تلف شدند و اگر مأموران سازمان حفاظت محیط زیست ، همان شب خود را به محل نمی رساندند، بقیه آهوان نیز به قتل می رسیدند.


عکس مربوط به جنایات شکارچیان دیگر است.

هر چند این جنایت ، اولین آسیب جدی به حیات وحش در سال 1393 بود و از این بابت، خبر غم انگیزی به شمار می رفت ، اما سه نکته مثبت در این ماجرا وجود دارد:

1 - خبر حضور شکارچیان غیر مجاز ، توسط مردم به محیط بانان داده شد. این نشان می دهد مردم نسبت به محیط زیست حساس شده اند و نمی توانند از کنار شکار حیات وحش اندک شمار کشورشان ، بی تفاوت رد شوند. شاید اگراین اتفاق 10 یا 20 سال قبل رخ می داد، برای کسی اهمیت نداشت ولی امروز بسیاری از مردم ، خود را حافظ محیط زیست می دانند و نسبت بدان دغدغه دارند. این ، تحول بزرگ و مبارکی است.

2 - هر چند محیط بانان در سخت ترین شرایط و کم ترین حقوق کار می کنند ولی نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست دارند. در همین ماجرا ، اگر محیط بانان بررسی گزارش رسیده را به روز بعد موکول می کردند و ترجیح می دادند در شب های عید خود را به دردسر نیندازند، اکنون نسل آهو در قنات سیر بردسیر منقرض شده بود چه آن که طبق گزارش موجود، شکارچیان بعد از کشتار 5 آهو ، همچنان در حال عملیات شکار بوده اند که محیط بانان از راه رسیده و تعقیب و گریز شبانه راه انداخته اند.

3 - نکته مهم و امیدبخش در این ماجرا، برخورد قاطعانه و واقعاً سریع قوه قضاییه با شکارچیان این پرونده است. طبق اخبار رسیده، پرونده این شکارچیان بدون آن که مشمول نوبت های طولانی شود، به فوریت تحت رسیدگی قرار گرفت و شکارچیان مجرم محاکمه و به زندان های 3 و 6 ماهه محکوم شدند.
این سرعت عمل در رسیدگی ، صدور و اجرای حکم، پیامی برای سایر شکارچیان و تخریب گران محیط زیست است که بدانند نه تنها افکار عمومی که نهادهای رسمی و قضایی نیز بر روی مسأله محیط زیست حساس شده اند و هزینه اقداماتشان بسیار سنگین تر از گذشته است و الّا سابقه نداشته یا کمتر مورد وجود داشته که کسی امروز شکار کند و کمتر از 20 روز دیگر ، پشت میله های زندان باشد.

در این پرونده، هم مردم به محیط زیست کمک کردند ، هم سازمان محیط زیست به عنوان بخش زیست محیطی دولتخوب عمل کرد و هم قوه قضاییه ورود بسیار اثربخشی داشت. انتظار می رود ، مجلس شورای اسلامی نیز با درک حساسیت ها و نیازهای زیست محیطی کشور ، با اصلاح قوانین این حوزه ، به وظیفه تاریخی خود در قبال محیط زیست ایران عمل کند.
منبع:زیست نیوز