به گزارش
خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران، دنا بچه فیلی است که توسط یک مربی انگلیسی توانایی انجام حرکات نمایشی بازی با توپ را آموزش دیده است.
این فیل در باغ وحش دوپیسینه انگلیس نگهداری می شود و با انجام حرکات نمایشی، توریست های فراوانی را به خود جلب کرده است.