خبرآنلاین: مادری که نوزاد خود را مرده یافت و چه اندوهناک است که بالای سر او می ایستد تا ضمن اینکه از جسدش محافظت کند، زوزه هم بکشد!

تصاویری که می بینید نیل کوپر در کاسان در بوتسوآنا از یک اسب آبی مادر گرفته که ظاهرا با زوزه های خود سایرین را از مرگ فرزند خود مطلع می کند.

کوپر این صحنه را بسیار دلخراش توصیف می کند و به گفته او، در غم و اندوه از دست دادن فرزندش بسیار غمگین شده است. به گفته این عکاس طبیعت، وی ابتدا خیال کرده تکه سنگی در حوالی افتاده اما با فریادهای حیوان متوجه داستان شده است.

غم و اندوه مادر به زودی تبدیل به خشم شد و با نشان دادن دندانهایش به سایرین نشان داد مه نباید به فرزندش نزدیک شوند.

ممکن است این نوزاد حین جنگیدن اسب های آبی با یکدیگر جان خود را از دست داده باشد چرا که اسب های آبی از کشنده ترین حیوانات افریقا هستند.

روز بعد کوپر برای دیدن لاشه دوباره سر صحنه بازگشت و دو اسب آبی را بالای سر جسد دید.

آن دو وارد آب شدند اما اسب آبی مادر بعدا وارد آب شده اما از سایر اسبهای آبی فاصله گرفته بود.