آبشار نره گر خلخال-کلور


نام آبشار: آبشار نره گر خلخال-کلور


آبشار نره گر خلخال-کلور E483957 N372642 آبشار نره گر در فاصله 37 کيلومتري جنوب شرق خلخال و در نزديکي روستاي اسبو واقع شده است.

اين آبشار در نهايت زيبايي، از يک چشمه پرآب سرازير شده پس از سيراب کردن باغات روستاي اسبو، به رودخانه شاهرود مي ريزد، اين آبشار با حدود نيم ساعت پياده روي از روستاي اسبو قابل دسترسي است. دره زيباي اسبو با تنوع گياهي بالا داراي آبي خنک و گوارا مي باشد. رودخانه شاهرود(کلور) دومين رود بزرگ شهرستان خلخال است که از دامنه هاي غربي کوه هاي بردکوه داغ و سير گلي در تالش سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از روستاهاي جمس، اسکستان، اسبو، درو، کلور، شال و ديز سرانجام به قزل اوزن ملحق مي شود.

شايد اغراق نباشد اگر شهرستان خلخال و مسيرهاي اطراف آن را يکي از زيباترين مناطق طبيعي ايران بناميم. ترکيبي از کوه و جنگل و مه با دشت هاي پرگل و مرتع ديدني، مناظري بديع و کم نظير را در اين نقطه از ايران به نمايش مي گذارند. چمنزارها و مراتع بسيار زيبايي که با گل هاي رنگارنگ تزيين شده اند، شما ره به وجد مي آورند. اگر اهل زيبايي و سفر هستيد، مسير اسالم به خلخال و مناطق اطراف آن را از دست ندهيد. مسيري رويايي که در صورت مساعد بودن هوا، نظيرش را در هيچ کجاي ايران نمي بينيد.منبع:کویرها و بیابان های ایرانلینک:آبشار نره گر خلخال-کلور