به گزارش زیست آنلاین از ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، احمد علی کیخا در نشست با گروهی از سازمان های مردم نهاد و دوستداران محیط زیست به بررسی وضعیت باغ وحش های کشور، برگزاری سیرک و جلوگیری از کشتارهای غیر مجاز حیات وحش و افزایش جرایم زیست محیطی پرداختند.

وی اظهار داشت: پیش از این در مورد فعالیت باغ وحش ها با مجوز سازمان محیط زیست دستورالعمل هایی تهیه شده است و اگر سازمان های مردم نهاد نقد و یا پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه دارند می توانند، ارایه کنند تا پس از تایید ،موضوع در دستور العمل لحاظ شود.

کیخا همچنین در مورد برخورد با متخلفان شکار در کشور گفت: مجموعه ای از اقدامات شامل آموزش، فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی برای تقویت ظرفیت های فرهنگی کشور در زمینه ناپسند بودن عمل شکار مهم است .

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: اندیشه های مثبت در همه حوزه های محیط زیست باید نهادینه شود تا به یک نتیجه دلخواه برسیم.

کیخا با ابراز خرسندی از علاقه حاضران به محیط زیست و حقوق حیوانات و حیات وحش گفت: سازمان حفاظت محیط زیست از پیشنهادهای علمی، منطقی و کارشناسی سازمان های مردم نهاد برای رفع چالش های محیط زیست استقبال می کند.

وی تاکید کرد: حفاظت از محیط زیست صرفا توسط سازمان محیط زیست امکان پذیر نیست و همه مردم به خصوص بخشی از جامعه که به فهم و دانش بیشتری در محیط زیست رسیده اند، باید سازمان حفاظت محیط زیست را دراین زمینه یاری کنند.

کیخا یادآور شد: سازمان های مردم نهاد نقش بسیار موثری در بهبود چالش های موجود در محیط زیست دارند. متمرکز شدن این سازمان ها بر روی مشکلات محیط زیست موجب بهبود وضعیت محیط زیست کشور می شود .

وی در مورد توقف برگزاری سیرک در کشور گفت که باید در این زمینه مطالعه و بررسی علمی شود.

نشست سازمان های مردم نهاد و دوستداران محیط زیست با معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست روز سه شنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد.