پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: پس از گذشت دو سال از آخرین تصویربرداری و مشاهده مستند آهو در عرصه های طبیعی شهرستان فیروزکوه، محیط بانان مستقر در سرمحیط بانی انزها روز دوشنبه ۱۳۹۳/۱/۱۹ موفق به مشاهده و تصویربرداری از یک راس آهو در منطقه شکارممنوع کاوده شدند.
آخرین باری که محیطبانان شهرستان فیروزکوه در استان تهران موفق به مشاهده تعدادی آهو در منطقه شکار ممنوع کاوده شدند به سال ۱۳۹۱ بازمیگردد.
همچنین در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ محیط بانان فیروزکوه در مناطق آزاد این شهرستان موفق به تصویر برداری از یک گله ۶ عددی آهو در زمین پوشیده از برف شدند.


…….تصویر تهیه شده از یک راس آهو در منطقه شکار ممنوع کاوده شهرستان فیروزکوه در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۹
پس از موارد فوق محیط بانان هرگز موفق به مشاهده آهو در عرصه های طبیعی این شهرستان نشدند و حضور آهو در فیروزکوه صرفا به گزارشات غیر موثقی از دامداران و برخی افراد محلی محدود گردید.
رضا کرمی رئیس اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه گفت: طی چندماه اخیر چوپانان محلی فیروزکوه چندین نوبت ادعا نمودند که تعدادی آهو در منطقه شکار ممنوع کاوده مشاهده نمودند.


…….تصویر تهیه شده از یک راس آهو در منطقه شکار ممنوع کاوده شهرستان فیروزکوه در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۹
رضا کرمی افزود: به دنبال این گزارشات محیط بانان مستقر در سرمحیط بانی انزها حین گشت و پایش منطقه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ یک راس آهو را در منطقه مشاهده نموده و موفق به تصویربرداری از آن شدند.
آهوان شهرستان فیروزکوه جمعیت مهاجری بوده اند که در فصل سرما به عرصه های بیابانی در استان سمنان مهاجرت نموده و در فصل گرما به فیروزکوه بازمی گشتند.


………تصویر تهیه شده از یک دسته شش عددی آهو در مناطق آزاد شهرستان فیروزکوه در بهمن ماه ۱۳۹۰
احداث و تعریض جاده ها در مسیر مهاجرت آهوان بین دو استان تهران و سمنان و ایجاد گاردریل های مرتفع در میانه و حاشیه این جاده ها توسط وزارت راه، ارتباط زیستگاه ها و مسیرهای مهاجرت آهوان را قطع نموده و پس از سال ۱۳۹۱ به نظر میرسید که آهوان این منطقه در مسیر مهاجرت و عبور از جاده ها ازبین رفته اند و یا به دلیل عدم امکان مهاجرت، از سمنان به فیروزکوه بازنگشته اند.


………تصویر تهیه شده از یک دسته شش عددی آهو در مناطق آزاد شهرستان فیروزکوه در بهمن ماه ۱۳۹۰
به دنبال مشاهدات دامداران و تصویربرداری اخیر محیط بانان از آهو به نظر می رسد جمعیت بسیار کوچکی از آهوان (حدود یازده راس) بصورت دائم در فیروزکوه باقیمانده و قادر مهاجرت نخواهند بود.
بنابراین هم اکنون جمعیت آهو در استان تهران به ۳ جمعیت بسیار شکننده در منطقه حفاظت شده کویر (حدود ۱۵ راس)، مناطق شکار ممنوع و آزاد شهرستان فیروزکوه (حدود یازده راس) و پارک ملی سرخه حصار (حدود یکصد راس) محدود می شود.
منبع خبر : پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران