خبرگزاری مهر: هفته اول کورس بهاره اسبدوانی گنبد کاووس بعد از ظهر جمعه در پیست اسبدوانی گنبد کاووس برگزار شد.