سوسک زرافه ای به دلیل داشتن گردنی دراز به این اسم نامیده می شود و در سواحل شرقی آفریقا و جزایر ماداگاسکار یافت می شود.


عکس های سوسک زرافه ای!

عکس های سوسک زرافه ای!

عکس های سوسک زرافه ای!

عکس های سوسک زرافه ای!

تهیه و گردآوری: www.Asemoniha.com