شفقنا: تصاویر استثنایی از پلنگ برفی که تنها 7000 از آن در جهان باقی است.

به گزارش دیلی میل پلنگ برفی بسیار نادر است و به سختی در معرض دید قرار می گیرد. یک عکاس به نام دیوید جنکینز David Jenkins پس از هفته ها جستجو بالاخره توانست چند تصویر از این پلنگ در بلندی های هیمالایا در هد بگیرد.

شیوه استتار این حیوان پیدا کردن آن را فوق العاده دشوار می سازد.