گراف مدیا: ما معمولاً فکر می کنیم تمامی حیوانات اطرافمان را میشناسیم. حتی اگر اسمشان را ندانیم هم به نحوی آنها را برای خودمان دسته بندی می کنیم. اما برخی از حیواناتی که در اینجا به تصویر کشیده ایم انگار از دنیای دیگر آمده اند. بعضی شاید ترسناک، مضحک و یا حتی مرموز به نظر برسند.


پروانه پشمالو ونزوئلاییگورکن صورتیآهوی کاکُلیماهی حبابیدلفین ایراوادیخفاش بینی لوله ایمیمون بینی سربالاکوسه چین دارگرگ ماهیمیمون جهنده سونداآی آی لمورماهی چشم بشکه ای (کاسه سر این ماهی شفاف است)مار ماهی اقیانوس اطلسمورچه خوار فلس داردیو کوسهخرچنگ یِتیماهی مرکب خوکیمیمون ساکیموش کور عریانموش ستاره پوزهعروس دریایی یال شیرییواکاریبوزینه کوتولهکوسه تک چشمآیسوپاد غول پیکر (سخت پوستان)