هشت پای نارگیلی یا رگ دار یکی از انواع هشت پاها با جثه ای متوسط است که در آب‌های گرمسیری اقیانوس آرام زندگی می‌کند. این جانور از میگو،‌ خرچنگ و ماهی‌های کوچک تغذیه می‌کند و طول پاهای آن تا 15 سانتیمتر می‌رسد.


بدن این اختاپوس خجالتی هم با سایر انواع خود متفاوت است و پاهای آن بیشتر حالت کیسه ای دارند نه 8 عدد پای دراز و مجزا، نکته جالب دیگر در این نوع اختاپوس نقاط براقی است که در اطراف بدن او وجود دارند.

آنچه در مورد این آبزی جالب است رفتار عجیب اوست، این جانور در مواقع خطر مانند انسان روی دو پا راه می ورد و علاقه زیادی به جمع آوری صدف های بزرگ و پوست نارگیل دارد تا از آن برای خود سر پناه بسازد.

منبع : آب سکون