به گزارشسرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران،

پائولو، پیرترین تنبل جهان است که اخیرا تولد 45 سالگی خود را در باغ وحش هالی آلمان جشن گرفت.