اگه کسی امکان نگهداری از حیوانات خانگیشو نداره البته این چیزایرو که گفتم من امادگیه کامل دارم


-------------------------------
یاداشت مدیریت:

دلیل قفل شدن تاپیک : کاربر اخراج شده