فروش دستگاه roخانگی با تولید روزانه 300 لیتر
حدود 3 ماه استفاده شده به دلیل خریدن دستگاه نیمه صنعتی میخوام بفروشمش
قیمت 300 هزارتومان
دستگاه تایوانی هستش--------------------------------


یاداشت مدیریت:

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی