من میخوام آنجل و گوپی و همچنین دوم شمشیری پرورش بدم. به نظر شما ماهی های گوپی و دم شمشیری دمای 15 درجه رو میتوانند تحمل کنند؟ یعنی توی آب استخر فضا باز بریزم؟