به گزارش سرویس علمی جام نیوز سایت دیلی میل نوشت: یک مرد تایلندی که در مدت 6 هفته یه خانه استثنایی و رویایی را با خلاقیت تمام ساخت. این خانه رویایی بسیار زیبا و گنبدی شکل است. این مرد تایلندی باکمک همسر و پسرش این خانه را درمدت 6 هفته ساخته است. این خانه با بلوک های سیمانی ، آجر و گل رس ساخته شده است هزینه این خانه رویایی $9000است. تصاویری از این خانه زیبا را ببینید.
منبع:جام نیوز