دانشمندان با استفاده از مهندسی ژنتیک نخستین ابر موش جهان را تولید کردند پیشرفتی که می تواند درمان و داروسازی را متحول کند.

به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از هیتنا، دانشمندان انگلیسی و استرالیایی موشی را متولد کرده اند که زیست حسگر درخشانی را در سلول های خود بیان می کند که فعالیت یک مولکول هدف را تقلید می کند. در این مطالعه دانشمندان پروتیئنی به نام "Rac" را تقلید کردند که حرکت سلول را در بسیاری از انواع سرطان موجب می شود.

محققان می گویند ابر موش تولید شده امکان رهگیری لحظه ای سلولهای بیمار یا داروهای مختلف درون بدن را فراهم می کند و بینش جدیدی در خصوص ایجاد بیماریها در اختیار محققان قرار می دهد.


این نخستین بار است که یک موش به گونه ای تراریخته می شود که این مولکول را در تمام بدنش بیان کند بدون آنکه عملکرد سلول تحت تاثیر قرار گیرد، می توان از این ابر موش برای مطالعه انواع سرطانها و دیگر بیماری ها استفاده کرد.

پروتئین راک مانند یک کلید کار می کند که بر روی سطح مولکولی بین دو وضعیت فعال و غیر فعال در نوسان است. وقتی راک فعال است این زیست حسگر نشانه شیمیایی را برداشته و آبی درخشان می شود و وقتی غیر فعال است این حسگر به رنگ زرد می درخشد.

با استفاده از شیوه های تصویر برداری پیچیده، ردیابی فعالیت راک در هر عضو و در هر زمان امکان پذیر است. حتی می توان نوسان لحظه به لحظه فعالیت راک را در جلو و یا پشت سلول همانطور که در بدن حرکت می کنند رصد کرد.

از این فناوری برای نظارت بر فعالیت راک در بسیاری از عضوها در واکنش به درمان دارویی استفاده شده است. دانشمندان می گویند این فناوری به آنها کمک کرد به طور واقعی بخشی از سلول و یا عضو را که راک در آن فعال است رصد و نقشه برداری کنند. در سرطانها وجود رنگ آبی زیاد، حاکی از تومورهای بسیاری است که در حال گسترش هستند.

وقتی که دارو به هدف می رسد می توان به معنای واقعی کلمه بخشهایی از تومور را دید که از آبی به زرد تبدیل می شود. این امر یک ساعت و یا مدت زمان بیشتری پس از آنکه دارو مصرف شد روی می دهد و این تاثیر می تواند به سرعت و یا به کندی از بین برود.

منبع:جام نیوز