خبرآنلاین: هند سومین تولید کننده نمک در جهان بعد از امریکا و چین است و معروفترین مکان استخراج نمک در هند مکانی است بنام ران کاچسکی در منطقه کوچ در گجرات.

از انتهای اکتبر عملیات استخراج شروع می شود و تا پایان ماه مارس ادامه می یابد.

با برداشت نمک کریستال عملیات استخراج تا ماه ژوئن رها می شود و دوباره چرخه جدید شروع می شود.