رییس اداره حفاظت از حیات وحش حفاظت محیط زیست ایلام گفت: عقاب نادر سارکپه که در طبیعت زخمی شده بود، پس از انجام مراقبت های وی‍‍ژه درمانی و تیمار توسط کارشناسان محیط زیست، در زیست بوم خود رها می شود.اکبر محمدزاده روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفتین پرنده شکاری از گونه عقاب و خانواده سارکپه پرپا است که هفته گذشته دچار آسیب دیدگی و شکستگی از ناحیه پا شده بود.

وی افزود: با اقدام دوستداران طبیعت و حیات وحش ایلام برای تحویل این پرنده شکاری که در آستانه مرگ بود، انجام اقدامات پزشکی کارشناسان حفاظت از حیات وحش، سبب نجات عقاب زخمی از مرگ شد.

محمدزاده یادآور شد: با بهره گیری از همکاری، دانش و البته دلسوزی های مهدی رشنوادی دامپزشک ایلامی دوستدار طبیعت، وضعیت این پرنده نادر شکاری اکنون رو به بهبود و پای شکسته و آسیب دیده آن نیز در حال ترمیم است.

محمدزاده افزود: تیمارداری، نگهداری و اقدام های پزشکی تا وقتی که این پرنده شکاری سلامت و بهبودی کامل خود را بازیابد، همچنان در محل این اداره ادامه دارد.

رییس اداره حفاظت از حیات وحش محیط زیست ایلام تاکید کرد: عقاب زخمی پس از بهبودی کامل به دامن طبیعت و زیست بوم خود بازگردانده می شود.

وی از مردم و دوستداران طبیعت خواست هنگام مواجهه با جانوران و پرندگان وحشی آسیب دیده در کوتاه ترین زمان ممکن ماموران حفاظت محیط زیست استان را در جریان موضوع قرار داده و از مراقبت خودسرانه و بردن جانور زخمی به خانه و محل زندگی خویش به طور جدی خودداری کنند.

محمدزاده بیان کرد: به علت کمبود آگاهی، اطلاعات علمی و پزشکی در مورد چگونگی نگهداری و مراقبت درمانی از جانوران وحشی زخمی، اقدام غیرکارشناسی باعث تشدید آسیب و در پاره ای موارد منجر به مرگ می شود.

رییس اداره حفاظت از حیات وحش محیط زیست ایلام افزود: رابطه جانوران وحشی با انسان ها در خوی و غریزه آنها تاثیر منفی می گذارد به گونه ای که رهاسازی دوباره این جانداران با مشکل همراه می شود.

وی افزود: مردم استان هنگام دیدن و پیدا کردن جانوران زخمی با شماره تلفن های 3332286 و 3331804 اداره حفاظت از حیات وحش حفاظت محیط زیست استان ایلام تماس و موضوع را اطلاع دهند


منبع:ایرنا