ماهی قرمز از دیرباز آذین بخش سفره های هفت سین ایرانیان بوده است. ماهیان کوچکی که از استخرهای پرورش ماهی تا سفره های هفت سین طی می کنند تا شادی بخش کودکان باشد.