پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به دنبال گزارشی از همیاران محیط زیست مبنی بر مشاهده تعدادی لاشه روباه در حاشیه منطقه حفاظت شده بیدوئیه، نیروهای یگان محیط زیست بردسیر به منطقه اعزام و در بازرسی از محدوده مذکور لاشه ۱۰ روباه و ۸ سگ گله را مشاهده نمودند که به دلیل نامعلومی تلف شده بودند.
رئیس اداره محیط زیست بردسیر در این باره گفت: محیط بانان در جریان تحقیقات به لاشه یک گوسفند در حاشیه منطقه برخورد نمودند که بررسی ها مشخص نمود لاشه مذکور آغشته به نوعی سم بسیار قوی و کشنده می باشد.………
..
تصاویر: لاشه روباه های تلف شده بر اثر تغذیه از لاشه گوسفند آغشته به سم در بردسیر کرمان

شهبازی افزود: محیط بانان در ادامه تحقیقات دریافتند لاشه گوسفند متعلق به یک تبعه افغانی می باشد که مدتی است در حاشیه منطقه حفاظت شده بیدوئیه به دامداری مشغول است.
پس از آن تبعه افغان توسط محیط بانان دستگیر و به اداره محیط زیست بردسیر انتقال یافت. وی در جریان بازجویی ها اعتراف نمود که مدتی قبل یکی از گوسفندانش مورد هجوم سگ های بدون صاحب قرار گرفته و دریده شده است و وی نیز برای از بین بردن سگ های مهاجم، باقیمانده لاشه گوسفند را آغشته به سم نموده و در حاشیه منطقه رها کرده است.


شهبازی گفت: این متهم پس از تنظیم صورتجلسه تخلف به مقامات قضایی معرفی و از بابت کشتار ده عدد روباه محاکمه گردید. همچنین به دنبال شکایت دامدارانی که سگ های گله آنها بر اثر تغذیه از لاشه مسموم تلف شده بودند پرونده ای نیز در پاسگاه نیروی انتظامی احمدآباد در این زمینه تشکیل شده است.


لازم به ذکر است که ده عدد روباه تلف شده شده صرفا جانورانی بوده اند که محیط بانان موفق به یافتن لاشه آنها شده اند و چه بسا تعداد بیشتری از گونه های مختلف جانوری از این طعمه مسموم تغذیه نموده و در نقاط دیگری دور از چشم مامورین و با تحمل درد و رنج فراوان تلف شده اند.