به گزارش جام جم آنلاین به نقل از اسنوتر، از محل وقوع این فیلم تماشایی اطلاعی نداریم اما با قاطعیت می توان گفت که صحنه های آن احساسی ، مهیج و در عین حال درسی برای زندگی است.

تلاش موجودی کوچک برای بقا و زنده ماندن. هراس بی اندازه اش از شکارچی قدرتمند موجود کوچک را وا می دارد تا برای نجات جانش خود را به آب و آتش بزند.

در عین حال، مناظر پاییزی و موزیک متن فیلم فوق العاده هستند.

هرگونه تفسیر بیشتر ، زیبایی، هیجان و احساسی بودن این فیلم فوق العاده را تحت تاثیر قرار می دهد. فقط باید آن را نه یک بار بلکه چند بار مشاهده کرد.فیلم:فیلمی که ندیدنش واقعا حیف است