عقیم کردن گربه نر (castration)


اخته کردن گربه نر یکی از مناسب ترین اقدامات در مسیر رشد گربه محسوب می شود . دلیل اصلی اخته کردن گربه کاهش رفتارهای خشونت آمیز و غیر قابل قبول گربه در محیط خانه است که البته این رفتارها در زندگی خیابانی گربه طبیعی است.


»» بیش از 90%پرسه زدن های جفت یابی کاهش می یابد(تقریبا 60% بلافاصله پس از جراحی کاهش می یابد).

»» بیش از 90%خشونت وجنگیدن باگربه های دیگر کاهش می یابد (تقریبا 60 %بلافاصله پس از جراحی کاهش می یابد)

»» بیش از90%علامت گذاری با ادرار کاهش می یابد (تقریبا 80 % بلافاصله پس از جراحی کاهش می یابد)
دلیل دیگر اخته کردن گربه تغییرات فیزیکی بدن است. گربه ای قبل از بلوغ عقیم می شود ( بهترین زمان برای عقیم کردن حدود شش ماهگی است) خصوصیات جنسی ثانویه آن رشد نمی کند و این خصوصیات شامل افزایش بافت عضلانی بدن مانند ضخامت بافت عضلانی در اطراف صورت و نواحی دستگاه تناسلی است.

»» جراحی چگونه است؟جراحی اخته کردن گربه نر یکی از جراحی های ساده در کلینیک های دام کوچک است بدین ترتیب که گربه از شب قبل پرهیز غذایی داشته ودارای معده خالی در هنگام تزریق ماده بیهوشی می باشد ( مانند تمامی بیهوشی ها) سپس با یک شکاف کوچک در ناحیه اسکروتوم بیضه و بند آن خارج شده و بند بیضه به دور محور خود گره زده شده و به این ترتیب خون بندی می شود و به دلیل کوچک بودن محل برش ایجاد شده ، شکاف نیازی به بخیه ندارد.

»» مراحل پس از جراحی چگونه است؟
معمولا پس از این جراحی مشکل خاصی گزارش نشده است . به هر حال بهتر آنست که پس از اتما م جراجی دوتا سه ساعت حیوان تحت مراقبت قرار گیرد و در صورتیکه خونریزی از محل جراحی مشاهده نشد می توان آن را به منزل برد و بایستی تا دو هفته از حمام کردن گربه پرهیز کرد.