سنندج – ایرنا – پس از اینکه جمعه گذشته یکی دیگر از گوزن های سایت نگهداری بیجار تلف شد، اکنون تنها سه گوزن نر در این سایت باقی مانده و پروژه تکثیر با شکست مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سریال مرگ آهوان و گوزن های سایت بیجار از اوایل ماه گذشته به دلیل نبود امکانات، توجه کم و کاهش دمای هوا، آغاز شد.

تعداد گوزن های سایت در ابتدا هشت راس بود که با مرگ پنج راس از آنها اکنون تنها سه گوزن نر در سایت باقی مانده اند که عملا امکان تکثیر گوزن ها را غیر ممکن کرده است.

یکی از کارکنان محیط زیست کردستان که نخواست نامش فاش شود در این رابطه گفت: کم توجهی و نبود امکانات در زمان اوج سرما دلیل ادامه مرگ گوزن ها و آهوان سایت بیجار با وجود بهبود شرایط آب و هوایی و افزایش رسیدگی است.

وی افزود: آسیبی که گوزن ها و آهوان سایت در این مدت دیدند قابل بهبود نبوده است و در نهایت چند راس دیگر از آنها را نیز به کام مرگ برد.

در همین حال گفته می شود رییس اداره حیات وحش محیط زیست کردستان راهی تهران شده است تا در سازمان محیط زیست کشور در مورد سرنوشت این سایت تصمیم گیری شود.

به گفته وی به احتمال زیاد این گوزن ها به سایت های نگهداری کرمانشاه و یا ارومیه انتقال داده می شوند.

با وجود اینکه خبرنگار ایرنا چندین بار با رییس محیط زیست بیجار تماس گرفت اما موفق به گفت و گو با وی نشد.


منبع:ایرنا