محققان با تحقیق روی فیل های آفریقایی به این نتیجه رسیدند که آنها توانایی تشخیص زبان های مختلف انسانی را دارند.

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری یونایتدپرس، گروهی از محققان دریافتند که فیل های پارک ملی آمبوسلی (AmboseliNational Park ) در کنیا آموخته اند که میان گویش قبیله ماسایی که اعضای آن سابقه کشتن فیل ها را دارند و زبان اقوام دیگر که صدمه کمتری به فیل ها وارد کرده اند، تفاوت وجود دارد.

پژوهش های قبلی نشان داده بود که فیل ها می توانند تفاوت بین کودکان قبیله ماسایی و اعضای دیگر قبیله ها را از روی بو و رنگ لباس آنها تشخیص دهند.

محققان در این بررسی توانایی تشخیص زبان های مختلف را با پخش صداهای ضبط شده برای 47 فیل در مدت دو سال انجام داده و عکس العمل فیل ها را مشاهده کردند.

گریم شانون زیست بوم شناس دانشگاه کلورادو در این باره می گوید: زمانی که مادر یک خانواده فیل صدای یک مرد ماسایی را می شنود، فورا عقب نشینی می کند. این عقب نشینی شکل خاموش دارد. در برخی مواقع عقب نشینی با سر و صدا نیز همراه است و فیل به دنبال بوی انسان نیز می گردد. اما در هر حال حالت فرار گرفته و یک دیوار دفاعی تشکیل می دهد.

به گفته محققان این پاسخ بسیار متفاوت از عکس العمل فیل ها هنگام شنیدن صدای شیر است.

اما نتایج نشان داد فیل ها با شنیدن صدای مردان قبیله کامبا هیچ واکنش دفاعی از خود نشان نداده و آنها را به عنوان یک تهدید جدی به حساب نیاوردند.

به گفته ریچارد بایرن زیست شناس شناختی در دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند، بسیار جالب است که فیل ها نیز می توانند تفاوت میان دو زبان انسانی را تشخیص دهد.

جویس پول متخصص فیل شناس در این مورد گفت: این یافته جدید به درک دانشمندان از توانایی های تشخیصی ذهن فیل ها و این که چگونه فیل ها تصمیم گیری کرده و جهان را می بینند، کمک می کند.

این یافته جدید محققان در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences به چاپ رسیده است.


منبع:ایرنا