این نژاد مرغ و خروس، بومی کشور لهستان می باشند و قرن ها است که کشور لهستان پیشگام در تکثیر، پرورش و صادرات این نژاد مرغ زینتی می باشد.

نژاد مرغ لهستانی از شناخته شده ترین و مرسوم ترین مرغ و خروس های زینتی به شمار می رود و از تنوع رنگی خوبی برخوردار هستند.

این نژاد مرغ زینتی دارای کاکل انبوه و چتر مانند بر روی سر می باشند و پای آنها فاقد پر است.

تعداد تخمگذاری درسال ۱۲۰ تا ۱۸۰ عدد تخم مرغ می باشد.

وزن خروس های این گونه ۷/۲ کیلو گرم و وزن مرغ ها ۳/۲ کیلو گرم می باشد.
لینک:عکسهای مرغ لهستانی