تقاضای رو به افزایش جهانی برای بهره برداری از منابع، سلامت محیط زیست جهان را در سطحی بی سابقه تهدید می کند. اجماعی گسترده در این زمینه وجود دارد که عدم اتخاذ سیاست های موثرتر و جدید و تداوم این وضعیت می تواند پیامدهای مخربی برای توسعه انسانی به همراه داشته باشد. اما بانوان و کودکان می توانند حضوری فعال در دفاع از محیط زیست و توقف و یا حتی معکوس کردن روند تخریب منابع طبیعی زمین داشته باشند.


در سطح جهانی، آگاهی روز افزون درباره نیاز و اهمیت سهیم شدن بانوان در شناسایی مشکلات زیست محیطی و همچنین برنامه ریزی فعالیت های موثر در توسعه پایدار جوامع وجود دارد. طی 200 سال گذشته، فرآیندهای صنعتی مسئول روند افزایشی آلودگی و تاثیر منفی بر هوا، آب و زمین بوده اند. افزون بر استفاده نامحدود از منابع طبیعی، روش های کشاورزی نادرست آثار مخربی بر محیط زیست، سلامت مردم و کیفیت زندگی داشته اند. در این میان، بانوان و کودکان به طور ویژه تحت تاثیر قرار گرفته اند.بانوان، به ویژه بانوان باردار و آنهایی که در مناطق روستایی و حاشیه شهرهای کشورهای در حال توسعه ساکن هستند، در معرض تهدید های زیست محیطی مختلفی قرار دارند. به واسطه نقش محوری بانوان در محیط خانه و همچنین تولید مثل، آنها مستعد ابتلا به مشکلات سلامت و خطرات گوناگون در موقعیت های مختلف هستند. بانوان باردار نسبت به آلاینده های زیست محیطی آسیب پذیر هستند. این مواد سمی می توانند خطر سقط جنین، نقص های مادرزادی، عقب ماندگی رشد جنین و مرگ پریناتال را افزایش دهند.
با پر رنگ تر شدن حضور بانوان در توسعه، نقش آنها هم در اقتصادهای کشورهای در حال توسعه و هم آینده محیط زیست از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در همین راستا، به عنوان مربیان محیط زیست و مشوقان تغییر، بانوان عوامل کلیدی در فرآیندهایی هستند که به توسعه پایدارتر و سلامت تر کره زمین منجر می شوند.بانوان پشتیبان های سنتی محیط زیست هستند. یک بررسی جهانی درباره نگرش عمومی نسبت به محیط زیست که از حمایت مالی برنامه محیط زیست سازمان ملل برخوردار بود، نشان داده است بانوان در مقایسه با آقایان احتمال بیشتری دارد که استاندارد پایین تر زندگی با خطرات سلامت کمتر را تا استاندارد زندگی بالاتر به همراه خطرات سلامت بیشتر انتخاب کنند.در نپال، فراگیری برخی تکنیک های کشاورزی مانند برداشت آب سقفی، آبیاری قطره ای، کوددهی، زمین های کشاورزی تراسی به بهبود زندگی بانوان منجر شده است. در آمریکای لاتین، بانوان بومی با به بکارگیری راهبردهای کاهش فقر و توسعه پایدار، فعال تر از گذشته شده اند. در سراسر آمریکا لاتین بانوان از طبقه های اجتماعی مختلف در پروژه های حفاظت از محیط زیست شرکت می کنند. در روسیه، "اُلگا اسپرانسکایا"، دانشمند، همکاری موفقیت آمیزی با سازمان غیر دولتی EECCA داشته و آنها را به نیروی بالقوه و قوی برای شناسایی و حذف میراث مواد شیمیایی سمی شوروی سابق در محیط زیست تبدیل کرده است.


افزون بر این، مشارکت رو به افزایش بانوان در اتاق های فکر و فعالیت های آموزشی زیست محیطی این اجازه را به آنها می دهد تا به آموزش عموم مردم و سیاستگذاران درباره ارتباط کلیدی بین بانوان، استفاده از منابع طبیعی و توسعه پایدار بپردازند. در همین راستا، بانوان دسترسی بهتری به موضوعات زیست محیطی محلی و چگونگی رسیدگی به آنها دارند. بانوان اغلب نقش رهبری در کاهش استفاده غیر ضروری از منابع، ارتقا اخلاق زیست محیطی و بازیافت منابع به منظور به حداقل رساندن زباله ها را دارند.


شواهد فزاینده حاکی از نقش های محوری بانوان در جنبش های زیست محیطی در کشورهای مختلف جهان است. همچنین، این باور بیش از پیش تقویت شده است که سیاست های توسعه که در آنها سهم بانوان و آقایان مشابه نیست، در بلند مدت موفق نخواهند بود.


منبع:زیست نیوز