نحوه استفاده:

1-ابتدا لوله تست را کاملا تمیز کرده و 5 میلی لیتر از آبی که میخواهیم تست بزنیم داخل لوله میریزیم.
5-2 قطره از تست را درون لوله ریخته و آن را کامل بر عکس نگه داشته تا مطمئن شویم کاملا با آب مخلوط شده.
3-سپس لوله را به مدت 5 ثانیه کاملا تکان میدهیم
5-4 دقیقه صبر کرده و سپس رنگ ایجاد شده در لوله را با رنگ موجود در کارت مقایسه میکنیم.