شکار غیر مجاز و قاچاق حیوانات تهدیدی جدی برای حیات وحش جهان محسوب می شوند. بر همین اساس، برخی از کشورهای جهان دارای قوانین سختی در این زمینه به ویژه درباره گونه های در معرض خطر و یا رو به انقراض هستند. اخیرا قوانین شکار در روسیه سخت گیرانه تر از گذشته شده و حتی بنابر توصیه "سرگئی دونسکوی"، وزیر منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، هر فردی که در خانه خود دارای پوست خرس قطبی است، هر چه زودتر از دست آن خلاص شود.


بنابر تغییرات صورت گرفته در قوانین شکار، شکار حیوانات موجود در فهرست کتاب قرمز گونه های در معرض خطر روسیه و یا آنهایی که به واسطه توافق نامه های بین المللی حفاظت می شوند، نه تنها جریمه های نقدی سنگینی را برای شکارچیان در پی خواهد داشت، بلکه با اتهامات جنایی نیز روبرو می شوند. مجازات شکار غیر قانونی برای افرادی که در تجارت، حمل و نقل، خرید و فروش حیوانات و یا بخش هایی از آنها مانند پوست درگیر باشند نیز اعمال می شود.


تجارت گونه های موجود در کتاب قرمز یکی از سودآورترین کسب و کارهای موجود در روسیه محسوب شده و دولت مسکو درنظر دارد تغییری اساسی در این عرصه ایجاد کند. بنابر آمار و ارقام ارائه شده از سوی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، شکار غیر قانونی رو به افزایش است. به عنوان مثال، در سال 2008، تعداد 17 هزار مورد نقض قوانین شکار ثبت شده و این رقم در سال 2012 به 45 هزار مورد رسیده است.


هر ساله بین 30 تا 50 قلاده ببر آمور در روسیه شکار می شوند که بنابر ارزیابی های صورت گرفته از سوی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه و ارزش پولی تعیین شده برای این ضرر، هزینه ای 25 میلیون روبلی (764 هزار دلار) را به همراه دارد. بنابر ارزیابی صندوق جهانی حیات وحش حدود 450 قلاده ببر آمور در روسیه باقی مانده اند. همچنین سالانه بیش از هزار مرلین، باز و شاهین در این کشور شکار می شوند که هزینه ای 240 میلیون روبلی را موجب می شود.


تا پیش از این، قانون روسیه تنها مجازات اداری را برای شکارچیان غیر مجاز که در تجارت شکار غیر قانونی حضور داشتند، تعیین می کرد. اما در حال حاضر، شکار یک ببر آمور می تواند جریمه نقدی یک میلیون روبلی و پنج تا هفت سال زندان را به همراه داشته باشد. جریمه های نقدی و زندان برای سازمان دهندگان رویدادهای شکار حتی بیشتر خواهد بود.


از دیگر اقدامات روس ها برای محافظت از حیات وحش اعطای قدرت بیشتر به شکاربانان است که تا پیش از این حتی امکان درخواست مشاهده مدارک شکارچیان را نداشتند. بنابر قوانین جدید، شکاربانان می توانند از شکارچیان ارائه مجوز شکار و یا حمل سلاح را درخواست کرده، خودرو شکارچیان را جستجو و در صورت نیاز به ثبت عکس و فیلم برای ارائه به مراجع قانونی اقدام کنند.


حدود دو هزار شکاربان در روسیه فعال هستند که به گفته مقام های دولتی این میزان باید پس از اجرای قوانین جدید به 30 هزار نفر افزایش یابد. این در شرایطی است که شکارچیان نیز نسبت به درگیری با شکاربانان ابزار نگرانی کرده و حتی برخی معتقدند شرایط جدید می تواند نارضایتی هایی نسبت به دولت روسیه را موجب شود. در راستای رسیدگی به این مساله، وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه کاهش مجازات تخلفات کوچک در زمینه شکار را مد نظر قرار داده تا دامنه آنها را از دو هزار تا پنج هزار روبل به 500 تا چهار هزار روبل کاهش دهد.


منبع:زیست نیوز