سلام
از سربازی نیومدین
هر وقت اومدین از ماهی های قشنگ تون عکس بزاری
راستی سیفون روزانه دارین ؟
چند درصد؟